Feed on
Posts
Comments

Styrelse

Ansvar Namn
Ordförande Nina Engström
V. ordförande Pia Zettergren
Sekreterare Gunilla Ekström
Ledamot Helena Westerdahl
Ledamot Deborah Ingves
Ledamot Bengt Wennermark
Ledamot Magnus Larsson
Ledamot Helen Holmberg
Ledamot Susanna Pertoft
Firmatecknare Claes Dahlberg (ej styrelsemedlem)
ECCE-representant Deborah Ingeves
Hemsideansvarig Magnus Larsson
Valberedning                Anita Sjöblom-Westling och Sören Högberg
Adjungerad Ulla Iggsjö-Löfgren

Kontaktpersonsansvar

Nedanstående verksamheter är medlemmar i ILG. Varje verksamhet tilldelas en kontaktperson i ILG:s styrelse som är tänkt att fungera som den primära kommunikationskanalen. Listan uppdaterades i maj 2018.

 

Ariadne, Nina Engström
Auris AB, Helen Holmberg
Citrongården, Helena Westerdahl
Dalby, Bengt Wennermark
Ekgården, Nina Engström
Ensjöholms by, Bengt Wennermark
Fridebo, Pia Zettergren
Främja, Helena Westerdahl
Hagaberg Lillgård, Helena Westerdahl 
Haganäs, Helena Westerdahl
Hagastiftelsen, Helena Westerdahl
Humanprogress Uts./Stinsen, Nina Engström
Klockargården, Magnus Larsson
Linnea omsorg,
Lugnet, Gunilla Ekström
Malmgården Vita Bergen, Gunilla Ekström
Margaretagården, Helen Holmberg
Mariagården, Gunilla Ekström
Martinskolan (barn+ungd.), Bengt Wennermark
Mikaelgården (barn+ungd.), Nina Engström
Mora Park, Bengt Wennermark
Målargården, Susanna Pertoft
Norrbyvälle Gård, Deborah Ingves
Novalisgymnasiet, Magnus Larsson
Opalen, Helena Westerdahl
RSS, Vårdinge by, Nina Engström
Saltå By, Deborah Ingves
Sanna, Gunilla Ekström
Solstrimmas Vuxenboende, Magnus Larsson
Skogsgården Hajdes, Pia Zettergren
Solberga by, Helen Holmberg
Solåkrabyn, Susanna Pertoft
Stiftelsen EIR, Bengt Wennermark
Syrsagården, Helen Holmberg
Tobiasgården, Deborah Ingves
Vallmotorp, Deborah Ingves
Viktoriagården, Pia Zettergren
Vindrosen, Magnus Larsson
Årsta Gård, Helen Holmberg
Åbykulle, Gunilla Ekström

 

Comments are closed.