Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 100 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

Årsmöte 2021

Årsmötet genomförs i år digitalt, torsdag 22 april, kl 18.30.

Anmälan till årsmötet görs på info@ilg.se. Inbjudan med länk till mötet kommer sedan mailas ut. Ange om anmälan avser flera medlemmar, som använder samma anslutning till mötet. Befintliga medlemmar får kallelse med post.

Årsmötet inleds med ett kortare föredrag av Adja Asmussen.

Verksamhetsberättelse för 2020: https://ilg.se/wp-content/uploads/VERKSAMHETSBERÄTTELSE-FÖR-2020.pdf

ILG broschyr

Ladda ner ILG:s nya informationsbroschyr:

https://ilg.se/wp-content/uploads/Broschyr_ILG_ORIGINAL_TRYCK-sista-versionen-6-okt-1.pdf:

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.