Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 100 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

Årsmöte 2021

Så har vi till slut fått till vårt årsmöte! Det blev ett digitalt sådant som fungerade över förväntan.

Mötet startade med en varm och fin föreläsning på temat ”Anhörig i läke- och socialterapeutiska verksamheter” där Adja Asmussen bland annat pratade om anhörigperspektivet till vuxna ”barn”, synen på våra omsorgstagare och om vikten av medarbetarnas hållning i omsorgsarbetet.

Därefter tog årsmötet vid. Vi tackade av avgående styrelsemedlemmar och välkomnade nya.

Året 2020 var ett annorlunda år för oss alla. ILG:s styrelse har efter bästa förmåga försökt hålla igång sitt arbete och vi har fått tid för att uppdatera vår hemsida och arbeta med nya informationsbroschyrer. Nu längtar vi efter fysiska möten och att äntligen kunna börja planera för en ILG-dag 2022.

Vi avslutar med en fin dikt som Adja avslutade sitt föredrag med.

”Ge akt på dina tankar,
de blir dina ord.
Ge akt på dina ord,
de blir dina handlingar.
Ge akt på dina handlingar,
de blir till vanor.
Ge akt på dina vanor,
de blir din karaktär.
Ge akt på din karaktär,
den blir ditt öde.”

ILG broschyr

Ladda ner ILG:s nya informationsbroschyr:

https://ilg.se/wp-content/uploads/Broschyr_ILG_ORIGINAL_TRYCK-sista-versionen-6-okt-1.pdf:

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.