Feed on
Posts
Comments

ILG

Medlemmar i ILG är de som bor, vårdas, undervisas och arbetar i verksamheterna, föräldrar, andra anhöriga, och gode män, lärare, och medarbetare. Andra människor som också vill stödja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna är givetvis välkomna. Ju fler vi är desto starkare är vi i kontakterna med olika myndigheter.

ILG är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja de som vårdas och deras anhöriga.
Föreningen bildades våren 1993.

Bankgiro 363-2833.

ILG-dagen 2020 är inställd!

På grund av situationen med Covid 19-viruset måste tyvärr ILG-dagen 2020 ställas in. ILG-dagen återkommer istället i april 2021.

Ett vårbrev med verksamhetsberättelse och faktura för medlemsavgift kommer att skickas ut.

ILG:s årsmöte för 2020 äger istället rum onsdag den 14 oktober kl. 17.00 på Solberga by. En separat kallelse till detta skickas till medlemmar.

Gilla ILGFacebook

 

Comments are closed.