Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

INSTÄLLT ÅRSMÖTE!

ILG:s styrelse har beslutat att helt ställa in 2020 års årsmöte som skulle hållas 12 november. Ett tråkigt beslut som förstås beror på den ökande smittspridningen. Meddelande per post kommer inte att gå ut, så hjälp gärna till att sprida detta budskap inom era kretsar.

*

*

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 100 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.