Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 100 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

ILG broschyr

Ladda ner ILG:s nya informationsbroschyr:

https://ilg.se/wp-content/uploads/Broschyr_ILG_ORIGINAL_TRYCK-sista-versionen-6-okt-1.pdf:

LSS-utredningen

Under slutet av 2020 gick LSS-utredningen (SOU 2018:88) ut på remiss. ILG:s styrelse inkom med svar på denna, undertecknat av styrelsens anhörigrepresentanter:

https://ilg.se/wp-content/uploads/ILG-Remissvar-ang-LSS-utredn-201112a.pdf

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.