Feed on
Posts
Comments

Individuellt Liv i Gemenskap

Här hittar du länken som går till alla tre webbinarierna

Medlemsbrev våren 2024

Bästa medlemmar i föreningen Individuellt Liv i Gemenskap.

Under våren 2024 kan ILG erbjuda följande:

En facebookgrupp med namnet ILG – Dialog, med syftet att användas av medlemmarna för att kunna utbyta erfarenheter vad gäller tillämpning av lss i de socialterapeutiska eller läkepedagogiska verksamheterna.

ILG har också sedan tidigare en facebooksida där man kan ta del av information.

Under april och maj 2024  kommer ILG i samarbete med Värna att bjuda in till tre digitala seminarier om socialterapi och läkepedagogik. Läs mer på sidan Kalendarium.

Den 29 april kl 18 bjuder vi också in till digitalt årsmöte – fler detaljer även om det framöver.  

Individuellt Liv i Gemenskap (ILG) är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja omsorgstagare, deras anhöriga och andra företrädare.

Medlemskap är öppet för omsorgstagare, elever, medarbetare, anhöriga, andra företrädare samt övriga intresserade. Ett medlemskap kostar 130 kr per år för enskilda personer och 1000 kr per år för verksamheter.

Vårt uppdrag

  • Vara en brobyggare mellan läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, politiker och myndigheter.
  • Följa och påverka förändringar i samhället av betydelse för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Stödja initiativ för barn och vuxna som önskar bo och verka i läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter.
  • Vara en fristående samarbetspartner till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter samt en mötesplats för anhöriga, andra företrädare och intresserade.

Kärnvärden

Här hittar du ILG:s kärnvärden, med beskrivande text av Staffan Karlsson.

ILG broschyr

Ladda ner ILG:s nya informationsbroschyr.

Gilla ILGFacebook

Comments are closed.