Feed on
Posts
Comments

LSS-utredningen

Minister Åsa Regnér gav den 26 maj 2016 Desirée Pethrus uppdraget att leda en utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Ny utredare sedan 1 augusti är Gunilla Malmborg, sedan Desirée Petrus avgåttpå egen begäran. Slutdatumet ligger fast.

Skrivelse

ILG har skickat in en skrivelse till utredningen. ILG anser att det är av största vikt för boende på våra verksamheter att LSS inte urholkas utan förstärks. Som grund och diskussionsunderlag redovisar vi dels resultat från en enkät bland våra verksamheter, samt fem stycken personliga berättelser. Dessa berättelser utgör slående exempel på hur enskilda kan drabbas när LSS inte fungerar enligt intentionerna.

Regeringens direktiv till utredningen

LSS ska garantera den enskilde ”goda levnadsvillkor”. Definition av ”Goda levnadsvillkor”, enligt STIL (Personlig assistans och politisk påverkan), stil.se:

VAD ÄR GODA LEVNADSVILLKOR

Sammanfattning av skrivelsen

Sammanfattning ILGskrivelse

Remisssvar 2020

Under slutet av 2020 gick LSS-utredningen (SOU 2018:88) ut på remiss. ILG:s styrelse inkom med svar på denna, undertecknat av styrelsens anhörigrepresentanter:

https://ilg.se/wp-content/uploads/ILG-Remissvar-ang-LSS-utredn-201112a.pdf

Comments are closed.