Feed on
Posts
Comments

Styrelse

Ansvar Namn
Ledamöter (konstituering ej klar) Bengt Wennermark
Pia Zettergren
Sophia Greek
Helena Westerdahl
Deborah Ingves
Inger Eriksson
Magnus Larsson
Helen Holmberg
Susanna Pertoft
Firmatecknare Claes Dahlberg (ej styrelsemedlem)
ECCE-representant Deborah Ingeves
Hemsideansvarig Magnus Larsson
Valberedning                Anita Sjöblom-Westling och Barbro Åslund
Adjungerad Ulla Iggsjö-Löfgren

Kontaktpersonsansvar

Nedanstående verksamheter är medlemmar i ILG. Varje verksamhet tilldelas en kontaktperson i ILG:s styrelse som är tänkt att fungera som den primära kommunikationskanalen. Listan uppdaterades i maj 2018.

 

Ariadne (Färggården), Inger Eriksson
Auris AB, Helen Holmberg
Citrongården, Helena Westerdahl
Dalby, Bengt Wennermark
Ekgården, Pia Zettergren
Ensjöholms by, Bengt Wennermark
Fridebo, Pia Zettergren
Främja, Sophia Greek
Guldfällen, Helena Westerdahl
Hagaberg Lillgård, Helena Westerdahl 
Haganäs, Helena Westerdahl
Hagastiftelsen, Helena Westerdahl
Humanprogress Uts./Stinsen, Helen Holmberg
Klockargården, Magnus Larsson
Linnea omsorg, Helen Holmberg
Margaretagården, Helen Holmberg
Mariagården, Sophia Greek
Martinskolan (barn+ungd.), Pia Zettergren
Mikaelgården (barn+ungd.), Helen Holmberg
Mora Park, Bengt Wennermark
Målargården, Susanna Pertoft
Norrbyvälle Gård, Helena Westerdahl
Novalisgymnasiet, Magnus Larsson
Opalen, Helena Westerdahl
Rasmusbyn, Sophia Greek
RSS, Vårdinge by, Inger Eriksson
Saltå By, Helen Holmberg
Sanna, Sophia Greek
Solstrimmas Vuxenboende, Magnus Larsson
Skogsgården Hajdes, Pia Zettergren
Solberga by, Helen Holmberg
Solåkrabyn, Susanna Pertoft
Staffansgården, Inger Eriksson
Stegehus, Susanna Pertoft
Stiftelsen EIR, Bengt Wennermark
Syrsagården, Helen Holmberg
Såneby Vik, Pia Zettergren
Tobiasgården, Sophia Greek
Tunapack, Helen Holmberg
Vallmotorp, Inger Eriksson
Viktoriagården, Pia Zettergren
Vindrosen, Magnus Larsson
Årsta Gård, Inger Eriksson
Åbykulle, Sophia Greek

 

Comments are closed.