Feed on
Posts
Comments

Styrelse

Ordförande, Pia Zettergren
Sekreterare, Magnus Larsson
Kassör, Helena Westerdahl
Ledamot, Lisa von Baumgarten
Ledamot, Sophia Greek
Ledamot, Helen Holmberg
Ledamot, Deborah Ingves
Ledamot, Mike Somers

Firmatecknare, Claes Dahlberg (ej styrelsemedlem) 
ECCE-representant, Deborah Ingves
Valberedning, Bengt Wennermark
Adjungerad, Ulla Iggsjö-Löfgren

Kontaktpersonsansvar

Nedanstående verksamheter är medlemmar i ILG. Varje verksamhet tilldelas en kontaktperson i ILG:s styrelse som är tänkt att fungera som den primära kommunikationskanalen.

Ariadne (Färggården), Inger Eriksson
Auris AB, Helen Holmberg
Citrongården, Magnus Larsson
Dalby, Inger Eriksson
Ekgården, Pia Zettergren
Ensjöholms by, Sophia Greek
Fridebo, Mike Somers
Främja, Mike Somers
Guldfällen, Helena Westerdahl
Hagaberg Lillgård, Helena Westerdahl 
Haganäs, Staffan Karlsson
Hagastiftelsen, Helena Westerdahl
Humanprogress Uts./Stinsen, Mike Somers
Klockargården, Magnus Larsson
Linnea omsorg, Helena Westerdahl
Margaretagården, Helen Holmberg
Mariagården, Sophia Greek
Martinskolan (barn+ungd.), Pia Zettergren
Mikaelgården (barn+ungd.), Staffan Karlsson
Mora Park, Staffan Karlsson
Målargården, Mike Somers
Norrbyvälle Gård, Helena Westerdahl
Novalisgymnasiet, Magnus Larsson
Opalen, Helena Westerdahl
Rasmusbyn, Sophia Greek
RSS, Vårdinge by, Inger Eriksson
Saltå By, Helen Holmberg
Skogsgården Hajdes, Pia Zettergren
Solberga by, Helen Holmberg
Solstrimmas Vuxenboende, Magnus Larsson

Solåkrabyn, Helen Holmberg
Staffansgården, Inger Eriksson
Stegehus, Mike Somers
Stiftelsen EIR, Staffan Karlsson
Stiftelsen Sanna, Sophia Greek

Syrsagården, Pia Zettergren
Såneby Vik, Pia Zettergren
Tobiasgården, Sophia Greek
Tunapack, Staffan Karlsson
Vallmotorp, Inger Eriksson
Viktoriagården, Pia Zettergren
Vindrosen, Magnus Larsson
Årsta Gård, Inger Eriksson
Åbykulle, Sophia Greek

Comments are closed.